Czasowy projekt zmiany organizacji ruchu na czas przeprowadzenia IX Klasyku Beskidzkiego:

(1) W godz. 10:25–10:35 zamknięcie skrzyżowania na drodze powiatowej DP1499K w Łosiu (centrum)

(2) W godz. 10:25-10:40 zamknięcie skrzyżowania na drodze DP1499K (z Łosia) i DP1498K (do Wysowej) (zjazd z Klimkówki)

(3) W godz. 10:25-10:40 zamknięcie skrzyżowania na drodze DP1499K (z Ropy) i DP1500K (do Brunar) (Ropa za mostem na Brunary)

(4) W godz. 10:40-11:05 zamknięcie skrzyżowania na drodze DP1500K (z Ropa) i DP1503K (do Izby) (Brunary)

(5) W godz. 10:40-11:15 zamknięcie skrzyżowania na drodze DP1503K (z Izby) i DP1501K (do Uście Gorlickie) (Brunary skręt na Czarną)

(6) W godz. 11:00-11:30 zamknięcie skrzyżowania na drodze DP1498K (z Wysowa-Zdrój) i DP1501K (z Czarnej) (Uście Gorlickie zjazd z Czarnej)

(7) W godz. 11:00-11:40 zamknięcie skrzyżowania na drodze DP1496K (z Gładyszów) i DK1498K (do Wysowej) (Rondo Uście Gorlickie)

(8) W godz. 11:10 11:50 zamknięcie skrzyżowania na drodze DK1496K (do Uścia Gorlickiego) i drodze gminnej w kierunku Regietowa (Kwiatoń)

(9) W godz. 11:10-11:50 zamknięcie skrzyżowania na drodze gminnej w kierunku Regietowa i Hańczowej (Kwiatoń skręt na Hańczową)

(10) W godz. 11:10-12:00 zamknięcie skrzyżowania na drodze DP1498K (z Uścia Gorlickiego i Wysowej) i drodze gminnej (z Regietowa) (Hańczowa cerkiew)

(11) W godz. 11:20-12:10 zamknięcie skrzyżowania na drodze DP1502K (z Stawiszy) i drodze DP1503K (z Izb) (Śnietnica)

(12) W godz. 11:30-12:20 zamknięcie skrzyżowania na drodze DP1503K (z Florynki) i DP1501K (do Uście Gorlickie) (Śnietnica skręt na Czarną)

(13) W godz. 11:30-12:20 zamknięcie skrzyżowania na drodze DP1498K (z Wysowa-Zdrój) i DP1501K (z Czarnej) (Uście Gorlickie zjazd z Czarnej)

(14)W godz. 11:40-12:30 zamknięcie skrzyżowania na drodze DP1496K (z Gładyszów) i DK1498K (do Wysowej) (Rondo Uście Gorlickie)

(15) W godz. 11:40-12:30 zamknięcie skrzyżowania na drodze DP1496K (z Uście Gorlickie) i DK1494K (do Bielaka) (Uście Gorlickie skręt na Kunkową)

(16) Droga na Bielance (Leszczyny) w stronę Kunkowej zamknięta dla ruchu samochodowego w godz. 11:30-13:30

Relive 'Morning Ride’