COVID-19

Zmiany dostosowujące Klasyk Beskidzki do realiów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

1.Biuro zawodów

Praca biura stacjonarnego zostanie ograniczona do minimum. Część jej obowiązków zostanie przeniesionych do działania on-line. Każdy zawodnik będzie zobligowany do samodzielnego wydrukowania i wypełnienia karty zawodnika. Na tej podstawie zostanie wydany pakiet z numerem startowym i chipem. Odprawa dla zawodników odbędzie się on-line.
Każdy uczestnik będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia uczestnika zgodnie z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego podczas występowania na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2.
Przed wejściem do biura zawodów każdy uczestnik będzie zobowiązany do zdezynfekowania dłoni (środki do dezynfekcji będą zapewnione przez organizatora). Przed wejściem do biura zawodów oraz przy odbiorze pakietu startowego każdy uczestnik zobowiązany będzie do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.

2. Strefa startu

Wejście do strefy odbywać się będzie na 15min. przed startem zawodów. Obowiązkowo do strefy wchodzimy w maseczkach i zdejmujemy je na minutę przed startem zawodów.

3. Strefa mety.

Ograniczona do minimum – nie będzie możliwości pozostania w niej dłużej niż czas poświęcony na odbiór wody. Nie będzie też możliwe przebywanie w tej strefie osób towarzyszących i kibiców.

4. Posiłek regeneracyjny

Dla kończących zawody posiłek będzie wydawany w restauracji „Zajazd Pstrąg u Eda”

5. Zasłanianie ust i nosa

Każdy zawodnik powinien być zaopatrzony w maseczkę – obowiązkowe jej użycie będzie wymagane w miejscach skupisk ludzkich, pomieszczeniach zamkniętych oraz:

– od momentu wejścia do strefy startu do startu zawodów
– od momentu opuszczenia strefy mety przez cały okres przebywania na terenie „Zajazdu Pstrąg u Eda”

6. Wypełnienie Oświadczenia i Karty Zdrowia

Akceptując Regulamin i biorąc udział w Klasyku Beskidzkim uczestnik oświadcza, że na dzień rejestracji w biurze zawodów:

-nie miał/miała kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby,

-jego stan zdrowia nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, kaszel, utrata smaku czy węchu,

-będzie przestrzegał/a wewnętrznych procedur bezpieczeństwa ustalonych na czas Klasyku Beskidzkiego

-jednocześnie uczestnik oświadcza, iż jest świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne uczestnictwo w wydarzeniu Klasyk Beskidzki w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Uczestnik zgadza się na zakrywanie ust i nosa w każdej strefie zawodów (biuro zawodów, start/meta, punkt gastronomiczny- przy odbiorze posiłku) oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do w/w stref.

Każdy uczestnik jest zobowiązany wypełnić KARTĘ ZDROWIA i OŚWIADCZENIE oraz dostarczenie ich do Organizatora przy odbiorze pakietu. Bez wypełnionej i podpisanej KARTY ZDROWIA i OŚWIADCZENIA Uczestnik nie otrzyma pakietu startowego.

Organizator w porozumieniu z ekipą zabezpieczenia medycznego zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprez osoby które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym,

Pakiet startowy należy odebrać tylko i wyłącznie OSOBIŚCIE,

W biurze imprezy nie będzie możliwości wydrukowania KARTY ZDROWIA i OŚWIADCZENIA.